ثبت نام دوره های آموزشی نیمه ‌حضوری آغاز شد!

شهریه (تومان) زمان برگزاری طول دوره نام دوره
چهار میلیون شهریور 97 یک ماه Java SE Programmer
شش میلیون شهریور 97 یک ماه Java EE Developer
هشت میلیون شهریور 97 یک ماه Java EE  Enterprise Architect
آموزش نیمه حضوری، نظام آموزشی است که با استفاده از کتاب‌های درسی خود آموز و دانشجو محور ضرورت حضور دانشجو در کلاس‌های درسی را کاهش می‌دهد. در واقع در این‌نوع آموزش عملاً می‌توان کلاس‌های حضوری تدریس را ، به کلاس‌های مرور درس و رفع اشکال گروهی تبدیل کرد

 

  Description: http://www.acm.org.ir/images/mypdf.jpg
 

دانلود کاتالوگ دوره های آموزشی جاوا

 
   

انجمن کامپیوتر آمریکا