تابستان 1397
  Java SE Programmer نام دوره  
  در حال برگزاری وضعیت  
  چهارشنبه 27 تیر 97 تاریخ شروع  
  شنبه + دوشنبه + چهارشنبه روزهای کلاس  
  18 - 21 ساعت کلاس  
  2 ماه طول کل دوره  

 

  Description: http://www.acm.org.ir/images/mypdf.jpg
 

دانلود کاتالوگ دوره های آموزشی جاوا

 

 آزمون ها 

فرمت استاندارد مدارک  ACM در تمامی شعبه های سراسر دنیا  

انجمن کاربران جاوا ایران

انجمن کامپیوتر آمریکا

 
   

انجمن کامپیوتر آمریکا