وضعیت زمان نام دوره روزها و ساعت
در حال برگزاری فصل
جاری
Java EE شنبه (18 الی 20)
در حال برگزاری فصل
جاری
Java SE یکشنبه (18 الی 20)
در حال برگزاری فصل
جاری
Java SE دوشنبه (18 الی 20)
در حال برگزاری فصل
جاری
Java SE سه شنبه (18 الی 20)
در حال برگزاری فصل
جاری
Java EE چهارشنبه (18 الی 20)
در حال برگزاری فصل
جاری
Java SE پنجشنبه (18 الی 20)

 

  Description: http://www.acm.org.ir/images/mypdf.jpg
 

دانلود کاتالوگ دوره های آموزشی جاوا

 

 آزمون ها 

فرمت استاندارد مدارک  ACM در تمامی شعبه های سراسر دنیا  

انجمن کاربران جاوا ایران

انجمن کامپیوتر آمریکا

 
   

انجمن کامپیوتر آمریکا