وضعیت شروع زمان برگزاری نام دوره
ظرفیت تکمیل
شد
خرداد 96  شنبه - دوشنبه
18-21
Java SE Programmer
101+102+103+104
در حال برگزاری بهار 96 یکشنبه - سه شنبه
18-21
Java EE Developer
201+202+203+204
پایان ثبت نام بهار 96 چهارشنبه 
18-21
Java Enterprise Architect
301+302+303+304
در حال برگزاری بهار 96 چهارشنبه 
18-21
SOA / EJB
در حال برگزاری بهار 96 یکشنبه
8-12
Java Quality Control
در حال برگزاری بهار 96 پنجشنبه
10-12
Java Prerequisite
       

 

 
  Description: http://www.acm.org.ir/images/mypdf.jpg
 

دانلود کاتالوگ دوره های آموزشی جاوا

 

 آزمون ها 

فرمت استاندارد مدارک  ACM در تمامی شعبه های سراسر دنیا  

انجمن کاربران جاوا ایران

انجمن کامپیوتر آمریکا

 
   

انجمن کامپیوتر آمریکا