وضعیت زمان روزها و ساعت نام دوره
به زودی آبان 96  شنبه - دوشنبه
18-21

Java EE Developer
201+202+203+204
به زودی مهر 96 یکشنبه - سه شنبه
18-21

Java SE Programmer
101+102+103+104
       
پایان رزرو تیر 96 یکشنبه - سه شنبه
پنجشنبه
10-12
Java SE Programmer
101+102+103+104
در حال برگزاری تابستان 96  شنبه - دوشنبه
18-21
Java SE Programmer
101+102+103+104
در حال برگزاری تابستان 96 یکشنبه - سه شنبه
18-21

Java EE Developer
201+202+203+204
در حال برگزاری تابستان 96 چهارشنبه 
18-21
SOA / EJB

 

 
  Description: http://www.acm.org.ir/images/mypdf.jpg
 

دانلود کاتالوگ دوره های آموزشی جاوا

 

 آزمون ها 

فرمت استاندارد مدارک  ACM در تمامی شعبه های سراسر دنیا  

انجمن کاربران جاوا ایران

انجمن کامپیوتر آمریکا

 
   

انجمن کامپیوتر آمریکا