تابستان 1397
  Java SE Programmer نام دوره  
  در حال ثبت نام وضعیت  
  سه شنبه 26 تیر 97 تاریخ شروع  
  یکشنبه و سه شنبه روزهای کلاس  
  18:30 - 20:30 ساعت کلاس  

 

  Description: http://www.acm.org.ir/images/mypdf.jpg
 

دانلود کاتالوگ دوره های آموزشی جاوا

 

 آزمون ها 

فرمت استاندارد مدارک  ACM در تمامی شعبه های سراسر دنیا  

انجمن کاربران جاوا ایران

انجمن کامپیوتر آمریکا

 
   

انجمن کامپیوتر آمریکا