وضعیت شروع زمان برگزاری نام دوره
تکمیل ظرفیت  23 خرداد 96 سه شنبه - پنجشنبه
18-21
16-19
Java SE Programmer
101+102+103+104
در حال ثبت نام 17 اردیبهشت 96 یکشنبه - چهارشنبه
18-21
Java EE Developer
201+202+203+204
در حال رزرو 16 اردیبهشت 96 شنبه - دوشنبه
18-21
Java SE Programmer
103+104
در حال رزرو 12 اردیبهشت 96 سه شنبه - پنجشنبه
18-21
Java EE Developer
203+204
در حال برگزاری 27 فروردین 96 یکشنبه
8-12
Java Quality Control
       
پایان دوره زمستان 95 شنبه - دوشنبه
چهارشنبه
10-12
Java SE Programmer
پایان دوره زمستان 95 یکشنبه - سه شنبه
8-12
Java Quality Control
پایان دوره زمستان 95 سه شنبه - پنجشنبه
18-21
Java EE Developer
پایان دوره زمستان 95 شنبه - دوشنبه
18-21
Java SE Programmer
پایان دوره زمستان 95 یکشنبه - چهارشنبه
18-21
Java SE Programmer

 

 
  Description: http://www.acm.org.ir/images/mypdf.jpg
 

دانلود کاتالوگ دوره های آموزشی جاوا

 

 آزمون ها 

فرمت استاندارد مدارک  ACM در تمامی شعبه های سراسر دنیا  

انجمن کاربران جاوا ایران

انجمن کامپیوتر آمریکا

 
   

انجمن کامپیوتر آمریکا